viernes, 24 de marzo de 2017

TREBALL SOBRE MIGRACIONS PER CAUSES AMBIENTALSA 2n C, com que vam treballar els desastres naturals vam buscar que havia passat al món del 2000 fins ara. I en grups, van fer una exposició enganxant al mapa la informació que van trobar sobre tsunamis, sismes, sequíes, terratrèmols, huracans, inundacions... Un grup va explicar i definir cada un dels desastres naturals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario